• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Komunikat Rady Doskonałości Naukowej ws. przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

Zgodnie z Komunikatem nr 10/2020 RDN przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się. Oznacza to, że termin prowadzenia tych postępowań został wydłużony o rok w stosunku do dotychczasowego brzmienia tej regulacji.

https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-102020-w-sprawie-przedluzenia-terminu-procedowania-postepowan-o-awans-naukowy-wszczetych-do-dnia-30-kwietnia-2019-r.html

Data wydarzenia: 
wtorek, 26 Maj, 2020 - 16