• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Egzaminy

W toku przewodu doktorskiego obowiązują trzy egzaminy doktorskie: z dyscypliny dodatkowej (zadeklarowanej na wniosku o wszczęcie przewodu), z języka obcego nowożytnego oraz z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej.

Na egzamin z dyscypliny dodatkowej należy zapisywać się w odpowiedniej jednostce WUM, przeprowadzającej dany egzamin:

Filozofia

Studium Etyki Lekarskiej
ul. Litewska 14A (Budynek Patomorfologii) parter, pok. 009
tel.: (22) 116 92 34
e-mail: zaklad-bioetyki@wum.edu.pl
informacja nt. egzaminów:
https://zelimp.wum.edu.pl/

Historia medycyny (czasowo zawieszona)!!!

Studium Historii Medycyny
ul. Litewska 14A piętro, pok. 009
tel.: (22) 116 92 60
e-mail: historia-medycyny@wum.edu.pl 
informacja nt. egzaminów:
www.historiamedycyny.wum.edu.pl

Psychologia

Studium Psychologii Zdrowia
ul. Litewska 14/16 pok. 103, I piętro
e-mail: zpkm@wum.edu.pl

Informatyka

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
ul. Litewska 14/16 pokój 317, 3 piętro
tel.: (22) 116 92 44
e-mail: zimt@wum.edu.pl

W celu zapisania się na egzamin z języka obcego nowożytnego należy skontaktować się ze:

Studium Języków Obcych WUM
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa (Centrum Dydaktyczne, parter pok. 137)
tel.: (22) 57 20 863
e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl
informacja nt. egzaminów:
https://sjo.wum.edu.pl/content/egzaminy-do-doktoratow

Egzamin z dyscypliny podstawowej przeprowadzany jest przez komisję powołaną indywidualnie dla każdego Doktoranta, po uzyskaniu dwóch recenzji oraz po zdaniu egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka obcego.