• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
e-mail: grzegorz.nalecz-jawecki@wum.edu.pl
pokój 9 (ZIAM)

godziny przyjęć: poniedziałek 10.00 - 12.00

Wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
dr hab. n. farm. Maciej Dawidowski
e-mail: maciej.dawidowski@wum.edu.pl
pokój 9 (ZIAM)

godziny przyjęć: czwartek 9.00 - 10.00