• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Rekomendacje RDNM dotyczące Kryteriów Autorstwa Prac Naukowych

Rekomendacje RDNM dotyczące Kryteriów Autorstwa Prac Naukowych

 1. Warunkiem koniecznym do współautorstwa manuskryptu jest spełnienie wszystkich wymienionych poniżej kryteriów obligatoryjnych*:

  • Znaczący wkład w koncepcję lub projekt dzieła albo pozyskiwanie, analiza lub interpretacja danych zamieszczonych w manuskrypcie;
  • Udział w przygotowaniu manuskryptu lub istotna korekta merytoryczna treści manuskryptu;
  • Ostateczne zatwierdzenie wersji manuskryptu, która zostanie opublikowana;
  • Świadome przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy, aby zapewnić właściwe rozpatrywanie i rozwiązywanie pytań dotyczących dokładności oraz integralności poszczególnych części manuskryptu.

2. Pierwszym autorem jest osoba, która włożyła najwięcej pracy w przeprowadzenie doświadczeń, badań, analizę danych i uczestniczyła w pisaniu manuskryptu (prace oryginalne) lub przegląd literatury i napisanie manuskryptu (prace przeglądowe).

3. Autorem korespondującym jest osoba, która zainicjowała projekt – pomysłodawca projektu, zaplanowała przebieg eksperymentu, charakter/tematykę, układ manuskryptu oraz może odpowiadać merytorycznie za całokształt pracy.

4. W wyjątkowych przypadkach kiedy praca ma charakter interdyscyplinarny może być uzasadnione wyznaczenie więcej niż jednego autora korespondującego lub pierwszego.

5. Ostatnim autorem, w znaczeniu tzw. „senior author” jest osoba, która jest liderem zespołu badawczego lub ma największe doświadczenie w zespole badawczym, w którym powstała praca. Jest to osoba, która odpowiada merytorycznie za całokształt pracy, jeżeli obowiązek ten nie przypada autorowi korespondującemu.

6. Jednoczesne pełnienie roli pierwszego i korespondującego autora lub ostatniego („senior”)
i korespondującego autora jest możliwe przy spełnieniu odpowiednio kryteriów 2 i 3 lub 2 i 5.

7. Więcej niż jedna afiliacja autora jest możliwa tylko w przypadku, kiedy wykonanie pracy było związane z faktycznym zaangażowaniem w powstanie pracy wszystkich afiliowanych jednostek. 

* Opracowane na podstawie rekomendacji International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html)