• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Postępowania habilitacyjne wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Postępowanie o nadanie stopnia:

Kandydat do stopnia dr hab. Harmonogram postępowania Wniosek kandydata Autoreferat Skład komisji Uchwała Rady Wydziału
dr n. med. Piotr Kowalczyk [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. o zdr. Patryk Rzońca [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Agnieszka Lipiec [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Agata Bielawska-Drózd [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Grzegorz Juszczyk [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Monika Dybicz [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. techn. Barbara Piekarska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. hum. Filip Raciborski [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Rafał Milner [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Regina Wierzejska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Marcin Padzik [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Ewa Nurowska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Marzanna Zaleska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. roln. Magdalena Ciechanowska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o kult. fiz. Marek Łyp [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Dominik Olejniczak [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. techn. Tomasz Wolak [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Marta Wałaszek [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. hum. Dorota Żołnierczyk-Zreda [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Elżbieta Cipora [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Katarzyna Piekarska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Anna Nina Staniszewska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. przyr. Małgorzata Mossakowska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Gabriela Olędzka [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Dorota Szostak-Węgierek [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Joanna Gotlib [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. roln. Anna Herman [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Pieter Szymon Stepaniak [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o kult. fiz. Marta Zalewska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Angelina Wójcik-Fatla [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Monika Talarowska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. wet. Anna Maria Badowska-Kozakiewicz [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. ekon. Aleksandra Czerw [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Agnieszka Saracen [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Magdalena Rosińska [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Robert Gałązkowski [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Dorota Włodarczyk [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. farm. Mariusz Panczyk [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Paweł Stefanoff [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. ekon. Dorota Raczkiewicz [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Aleksander Masny [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Grzegorz Dziubanek [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o kult. fiz. Dariusz Boguszewski [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ewa Szczepek [harmonogram] [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]