• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Terminy posiedzeń Rad Dyscyplin

Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:
sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 12:00

posiedzenia zdalne/stacjonarne

Posiedzenia Rady Dysycpliny Nauk
o Zdrowiu:
sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 13:00/14:00

posiedzenia zdalne/stacjonarne

Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych:
sala nr 8 im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 11:00

posiedzenia stacjonarne/hybrydowe

28 września 2022 r. - stacjonarnie
19 października 2022 r. - stacjonarnie

2 listopada 2022 r. - stacjonarnie
16 listopada 2022 r. - zdalnie

7 grudnia 2022 r. - zdalnie
21 grudnia 2022 r. - stacjonarnie

18 stycznia 2023 r. - zdalnie

1 lutego 2023 r. - stacjonarnie
15 lutego 2023 r. - zdalnie

1 marca 2023 r. - stacjonarnie
15 marca 2023 r. - zdalnie

5 kwietnia 2023 r. - stacjonarnie
19 kwietnia 2023 r. - zdalnie

17 maja 2023 r. - stacjonarnie
31 maja 2023 r. - zdalnie

7 czerwca 2023 r. - zdalnie

21 czerwca 2023 r. - stacjonarnie

19 września 2023 r. (z)

10 października 2023 r. (z)
24 października 2023 r. (s)

7 listopada 2023 r. (z)
21 listopada 2023 r. (s)

5 grudnia 2023 r. (z)
19 grudnia 2023 r. (s)

9 stycznia 2024 r. (z)
23 stycznia 2024 r. (s)

13 lutego 2024 r. (z)
27 lutego 2024 r. (s)

12 marca 2024 r. (z)
26 marca 2024 r. (s)

9 kwietnia 2024 r. (z)
23 kwietnia 2024 r. (s)

7 maja 2024 r. (z)
21 maja 2024 r. (s)

4 czerwca 2024 r. (z)
18 czerwca 2024 r. (s)

24 września 2024 r. (s)

27 września 2023 r.

25 października 2023 r.

29 listopada 2023 r. (sala 30)

20 grudnia 2023 r. (sala 30)

31 stycznia 2024 r.

28 luty 2024 r.

13 marca 2024 r.

24 kwietnia 2024 r.

22 maja 2024 r.

12 czerwca 2024 r.

10 lipca 2024 r.

24 września 2024 r.