• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Terminy posiedzeń Rad Dyscyplin

Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:
sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 12:00

posiedzenia zdalne/stacjonarne

Posiedzenia Rady Dysycpliny Nauk
o Zdrowiu:
sala nr 8  im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 13:00/14:00

posiedzenia zdalne/stacjonarne

Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych:
sala nr 8 im. prof. J. Zaorskiego (parter)
Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM
godz. 11:00

posiedzenia stacjonarne/hybrydowe

28 września 2022 r. - stacjonarnie
19 października 2022 r. - stacjonarnie

2 listopada 2022 r. - stacjonarnie
16 listopada 2022 r. - zdalnie

7 grudnia 2022 r. - zdalnie
21 grudnia 2022 r. - stacjonarnie

18 stycznia 2023 r. - zdalnie

1 lutego 2023 r. - stacjonarnie
15 lutego 2023 r. - zdalnie

1 marca 2023 r. - stacjonarnie
15 marca 2023 r. - zdalnie

5 kwietnia 2023 r. - stacjonarnie
19 kwietnia 2023 r. - zdalnie

17 maja 2023 r. - stacjonarnie
31 maja 2023 r. - zdalnie

7 czerwca 2023 r. - stacjonarnie
21 czerwca 2023 r. - zdalnie

20 września 2022 r. (z)

11 października 2022 r. (z)
25 października 2022 r. (s)

8 listopada 2022 r. (z)
22 listopada 2022 r. (s)

6 grudnia 2022 r. (z)

10 stycznia 2023 r. (z)
24 stycznia 2023 r. (s)

14 lutego 2023 r. (z)
28 lutego 2023 r. (s)

14 marca 2023 r. (z)
28 marca 2023 r. (s)

11 kwietnia 2023 r. (z)
25 kwietnia 2023 r. (s)

9 maja 2023 r. (z)
23 maja 2023 r. (s)

6 czerwca 2023 r. (z)
20 czerwca 2023 r. (s)

26 września 2023 r. (s)

21 września 2022 r.
28 września 2022 r.

12 października 2022 r.
26 października 2022 r.

9 listopada 2022 r.
23 listopada 2022 r.

14 grudnia 2022 r.

11 stycznia 2023 r.

15 lutego 2023 r.

8 marca 2023 r.
22 marca 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

10 maja 2023 r.
24 maja 2023 r.

14 czerwca 2023 r.
28 czerwca 2023 r.

20 września 2023 r.