• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Komunikaty CK/RDN

https://www.ck.gov.pl/articles/newsId/69/id/59.html - Zasady prowadzenia postępowań o awans naukowy

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html - Wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosków ws.  nadania stopnia doktora habilitowanego

https://www.ck.gov.pl/articles/newsId/70/id/59.html - Przykładowe wzory uchwał w postępowaniu habilitacyjnym

https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.przykladowe-wzory-uchwal-w-postepowaniu-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitownego.html  - Przykladowe wzory uchwał w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego

https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.recenzje-w-postepowaniach-o-awans-naukowy.html - Recenzje w postępowaniach o awans naukowy

https://www.ck.gov.pl/news/id/37.html - Prowadzenie postępowań o awans naukowy prowadzonych na zasadach dotychczasowych po dniu 30 września 2019 r.

https://www.ck.gov.pl/news/id/15.html - Komunikat dotyczący postępowań o nadanie tytułu profesora

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html - Wymagania dokumentacyjne dotyczące wniosków ws. nadania tytułu profesora

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.zasady-wnoszenia-oplat-za-przeprowadzenie-postepowania-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html - Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie  postępowania w sprawie nadanie tytułu profesora

https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-102020-w-sprawie-przedluzenia-terminu-procedowania-postepowan-o-awans-naukowy-wszczetych-do-dnia-30-kwietnia-2019-r.html - Komunikat RDN  ws. przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-nr-92020-w-sprawie-zmian-w-postepowaniach-o-awans-naukowy.html - Komunikat RDN ws. zmian w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego