• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Postępowania habilitacyjne wszczęte po 30 września 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.). 

Uchwała Senatu Nr 6/2020 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM.
Uchwała Senatu Nr19/2020 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM.
Uchwała Senatu Nr68/2020 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia trybu działania i sposobu postępowania rady dyscypliny naukowej w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w WUM.

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Medycznych w sparwie kryteriów dotyczących wniosków o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrwoiu w dyscyplinie nauki medyczne. 

Informacja z Rady Doskonałości Naukowej dotycząca dokumentów składanych w postępowaniu habilitacyjnym

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Kandydat do stopnia dr hab. Wniosek kandydata Autoreferat Skład komisji Uchwała Rady Wydziału
dr n. med. Anna Waśkiel-Burnat [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Andrzej Namysłowski [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Edyta Maj [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Jarosław Biliński [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Ewa Hryniewiecka [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Daniel Śliż [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Marcin Dziekiewicz [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Monika Gawałko [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. o kult. fiz. Sebastian Klich [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Radosław Pietrzak [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Łukasz Szymański [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Piotr Kalinowski [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Aniela Brodzikowska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Kaja Kasarełło [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Łukasz Januszkiewicz [wniosek kandydata] [autoreferat]
dr n. med. Wojciech Figiel [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Marek Konop [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Alicja Chrzanowska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Longin Niemczyk [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Tomasz Dziedzic [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Olga Dzikowska-Diduch [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Michał Łodyga [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Piotr Zapała [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Agata Skrzat-Klapaczyńska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Dorota Nowosielecka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Piotr Alster [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ceren Eyileten-Postuła [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Maria Mituś-Kenig [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Agata Tymińska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji]
dr n. med. Maciej Krasnodębski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Tomasz Lorenc [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Łukasz Zapała [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Agnieszka Wsół [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Jolanta Strzelecka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ewa Wojtaszek [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Marta Krasny [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Marcin Wełnicki [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Michał Post [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Piotr Regulski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Aleksander Kuś [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ewelina Litwińska-Korcz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Magdalena Litwińska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Robert Kowalik [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. przyr. Magdalena Brzózka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Marcin Banasiuk [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Paweł Krajewski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Paweł Stanirowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Piotr Lodziński [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Radosław Piątkowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Łukasz Pałka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Anna Henriques dos Santos de Sepulveda [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Jan Jakub Borysowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Krzysztof Ozierański [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Michał Marchel [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Patrycja Nejman-Gryz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Tomasz Łoziński [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Bartłomiej Górski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Mariusz Cierech [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Edyta Horosz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Patryk Tarka [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Marcin Paciorek [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Monika Nojszewska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Anna Różańska-Walędziak [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Iwona Gorczyca [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ewa Siwak [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Joanna Jacków [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Grzegorz Niewiński [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Monika Budnik [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. o zdr. Mateusz Adamiak [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Sadegha Toutounchi [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Angelika Muchowicz [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Agnieszka Kalińska-Bienias [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Anna Waszczuk-Gajda [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. farm. Beata Kaleta [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Janusz Skrzypecki [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Piotr Jędrusik [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Przemysław Kosiński [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Łukasz Kołtowski [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. biol. Małgorzata Firczuk [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Piotr Tederko [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n med. Piotr Skrzypczyk [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Justyna Pyrzanowska [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Mikołaj Wojtaszek [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Paweł Szaro [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Ewa Białek [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Piotr Scisło [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Mariusz Tomaniak [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Tomasz Rygiel [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]
dr n. med. Aleksandra Borowska-Solonynko [wniosek kandydata] [autoreferat] [skład komisji] [uchwała]