• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Obrony

Kandydat do stopnia dr Recenzje Streszczenie PL Streszczenie ANG Data obrony
mgr Adam Żarnowski [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 11.04.2023
mgr Magdalena Borkowska [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 11.04.2023
mgr Agata Olearczyk [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 31.01.2023
mgr Marianna Hall [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 24.01.2023
mgr Agata Zdrowowicz [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 25.10.2022
mgr Karolina Kruszewska [recenzja], [recenzja], [recenzja] [streszczenie] [streszczenie] 29.06.2021
Mgr Nina Szalas [streszczenie] [streszczenie]
mgr Łukasz Konowałek [streszczenie] [streszczenie]
lek. Dominik Wawrzuta [streszczenie] [streszczenie]
mgr Justyna Jurczewska [streszczenie] [streszczenie]